LEGO 45305-WeDo 2.0 Tilt Sensor

888
SKU : 45305

樂高機器人林老師專賣店-LEGO 45305-WeDo 2.0 Tilt Sensor

 


         

·     

商品備註

·        

    • 物品狀況:全新
    • 物品所在地:台灣.台南市
    • 物品開始價格:888元