EV3機器人程式設計課程(適合9-16歲)

樹林教室
時間 二 

09:00-10:30

         

EV3

延蒼

 
10:30-12:00 

 

       

EV3

延蒼

 
13:00-14:30

 

       

EV3

延蒼

 
14:00-15:30            

EV3

彥志

14:30-16:00 

 

       

EV3

延蒼

 
16:30-18:00          

EV3

延蒼

 
17:00-18:30      

EV3

延蒼

       
18:00-19:30          

EV3

延蒼

 
19:00-20:30    

EV3

延蒼

 

EV3

延蒼

彥志

   
19:30-21:00          

EV3

延蒼

 

 

文元教室
 
09:00-10:30

 

       

EV3

彥志

 
13:00-14:30

 

       

EV3

黃蜂

彥志

 
14:30-16:00

 

       

EV3

黃蜂

彥志

 
17:30-19:00

 

EV3

延蒼

彥志

     

 EV3

黃蜂

 
19:00-20:30

 

 

EV3

黃蜂

EV3

黃蜂

彥志

EV3 

黃蜂

   

上面時段僅供參考,以教室現場時段為主,如需要其他服務請來電詢問!

樹林教室:06-2131133

(服務時間:星期ㄧ〜五13:00〜21:00,星期六 09:00-21:00,星期日 10:00-18:00)


文元教室:06-2820703 

(服務時間:星期一09:00-18:00,星期二〜五 09:00〜21:00,星期六 09:00-19:00,星期日公休)